ICD   OPS   Impressum
ICD-10-GM-2019 Systematik online lesen
ICD-10-GM-2019 > A00-B99 > A75-A79
A75-A79
Rickettsiosen
Info:
A75.- Fleckfieber
A77.- Zeckenbissfieber [Rickettsiosen, durch Zecken übertragen]
A78 Q-Fieber
A79.- Sonstige Rickettsiosen

 
ICD-10-GM-2019 Code Suche und OPS-2019 Code Suche


ICD Code 2019  -  Dr. Björn Krollner  -  Dr. med. Dirk M. KrollnerKardiologe Hamburg