ICD   OPS   Impressum
ICD-10-GM-2024 Systematik online lesen
ICD-10-GM-2024 > A00-B99 > A30-A49 > A37.-
A30-A49
Sonstige bakterielle Krankheiten
A37.-

Keuchhusten

A37.0
Keuchhusten durch Bordetella pertussis
A37.1
Keuchhusten durch Bordetella parapertussis
A37.8
Keuchhusten durch sonstige Bordetella-Spezies
A37.9
Keuchhusten, nicht näher bezeichnet

 
ICD-10-GM-2024 Code Suche und OPS-2024 Code Suche


ICD Code 2024  -  Dr. Björn Krollner  -  Dr. med. Dirk M. KrollnerKardiologe Hamburg